O AKADEMIJI UMSS

Udruženje za medicinu sporta Srbije (UMSS) je nastalo 1995. godine, nakon čega smo krenuli sa publikacijom knjiga, a onda preuzeli na sebe odgovornost da organizujemo kongrese. Prvi je bio već 2002. godine, da bi 2005. imali u gostima ceo svet na 2. kongresu medicine sporta Srbije i 10. kongresu Evropskog koledža sportskih nauka. Od tada smo organizovali mnogo kurseva i seminara, i četiri kongresa o dijetetskim suplementima i tri kongresa o prevenciji dopinga u sportu. Paralelno sa kongresima organizovali smo kontinuiranu medicinsku edukaciju i to sada nastavljamo da radimo zajedno sa pripremama za 7. kongres medicine sporta Srbije, ovoga puta virtuelni kako to situacija nalaže.

U radu UMSS je učestvovalo toliko ljudi da je nemoguće nabrojati ih, a da nekoga ne izostavimo. Zainteresovani lako mogu da pogledaju ko je sve bio autor publikacija, a ko član naučnih komiteta kongresa. Sigurni smo da bez svih tih stručnjaka naša sportska medicina ne bi ni postojala.

Bili smo svesni da predstavljamo malu zemlju i da ako mi ne pišemo o sportskoj medicini, nje neće ni biti. I ubrzo smo postali predstavnici u svetu, članovi međunarodnih udruženja i asocijacija i vesnici svega novog iz sportske medicine. Među prvima u regionu smo osnovali Antidoping agenciju i postali lideri u toj oblasti, počeli sa sportskom ishranom, a sa suplementacijom verovatno dostigli najrazvijenije zemlje.

U kurikulumu fakulteta i visokih škola smo ubacili sportsku medicinu kako dolikuje uz dodatak predmeta iz ishrane i kliničke farmakologije. Posvetili smo dosta napora povredama i mentalnom treningu, a iz etike smo objavili radove u najboljim časopisima na svetu, uključujući i Springerovu enciklopediju.

Jedan deo akademije je vezan i za edukaciju članova internacionalnih sportskih federacije, tako da smo u poslednjih deset godina edukovali sportiste Međunarodne penjačke i planinarske federacije, Međunarodne federacije za turno skijanje, Internacionalne ragbi lige i partnerskih udruženja sportske medicine. Ti delovi sajta dostupni su samo određenoj organizaciji na koju se edukacija odnosi.

Akademija UMSS predstavlja samo mesto gde sve ono što smo učinili poslednjih 25 godina može da se vidi, ali i gde će nove generacije moći da nauče mnoge stvari vezane za sportsku medicinu i zdrav način života.

Prof. dr Nenad Dikić
Predsednik
Udruženje za medicinu sporta Srbije